رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۸ : متفرّق شده از خویشم و پیدایم نیست

متفرّق شده از خویشم و پیدایم نیست
قلّه ها گشته ام و خاک زمین جایم نیست
ساحر حلقه که خود همدم عیسی می دید
گفته بودم که دگر طاقت اینهایم نیست
پیمایش کتاب