رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳ : مرده پرستان الا سوی خود آیید و بس

مرده پرستان الا سوی خود آیید و بس
بر سر تابوت خود دست بسایید و بس
هر که به خواب حسد جام طمع سر کشید
مرده و چون بنگرم مرده شمایید و بس
پیمایش کتاب