رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۰ : برخیز ز ارکان طبیعت برخیز

برخیز ز ارکان طبیعت برخیز
از دار و درخت و قاب و زینت برخیز
در آینه ای میان چشمان بنشین
در قامت جان ز تخت غیبت برخیز
پیمایش کتاب