رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۲ : خروش ربابم هوس است و هجرت سحری

خروش ربابم هوس است و هجرت سحری
مرا گذشت صحبت خلق بی خبری
نشست به منزل خویشم دل خراب، خراب
حروف ملائک از این ره بخوان چو می گذری
پیمایش کتاب