رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۳ : ز هجرانت شبی فریاد کردم

ز هجرانت شبی فریاد کردم
دل دیوانه را بر باد کردم
از این بی غیرتی ها فاش گفتم
از آن مردانگی ها یاد کردم
پیمایش کتاب