رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۴ : نگاهم کرد و جان زیر و زبر کرد

نگاهم کرد و جان زیر و زبر کرد
هزاران قرن یک دم شعله ور کرد
نگاهش آتش بی آشتی بود
نمی باید از این آتش حذر کرد
پیمایش کتاب