رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۶ : روح تویی ای بشر

روح تویی ای بشر
خاک و علف نیستی
روح خدامنزلی
این تُف و کف نیستی
پیمایش کتاب