رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۸ : ای دل افسون من خواب پریشان مکن

ای دل افسون من خواب پریشان مکن
چون به خدا می‌روی این قدم آسان مکن
هر سویی گرگان پیر در پی جان‌های شیر
سهل به ایشان مگیر، رحم به ایشان مکن
پیمایش کتاب