رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۹ : تو را هر مذهبی از خویش داند

تو را هر مذهبی از خویش داند
تو گویی هر کس از تو بیش داند
تو امّا فارغ از این های و هویی
تو را در قلب خود درویش داند
پیمایش کتاب