رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۰ : ز رویاهای رخشانت چه دریابیده ای،‌ ای جان؟

ز رویاهای رخشانت چه دریابیده ای،‌ ای جان؟
چه دُرّ یابیده ای پنهان در دریاهای دُرّغلتان؟
به دنیا نامدی چونان مترسک کور و کر باشی
سرت در چاک پنهان کن که بینی راه بی پایان
پیمایش کتاب