رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۱ : ماه جهانی و هم خوبتر از این توئی

ماه جهانی و هم خوبتر از این توئی
نور خدا در شب شرک سلاطین توئی
هر که دهد از خودست،‌ تو ز خدا می دهی
رحمت بی قید و شرط بر دل مسکین ئویی
پیمایش کتاب