رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۲ : مرکب روح آمدی ای شه نون و قلم

مرکب روح آمدی ای شه نون و قلم
شادی ناخوانده ای در دل این خلق غم
آه خدا را بگو این شب افسرده چیست
چون تو بگویی مرا لشکر نور آورم
پیمایش کتاب