رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۴ : ای جان به ره ترانه باز آ

ای جان به ره ترانه باز آ
این بار تو خوش ترانه باز آ
زان غربت ظالمانه برخیز
دلتنگ توام، به خانه باز آ
پیمایش کتاب