رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۵ : خدایا خانه ام،‌ کاشانه ام باش

خدایا خانه ام،‌ کاشانه ام باش
جهانی تشنه ام،‌ پیمانه ام باش
به راهت زلف خلقی شانه کردم
به وقت سر نهادن شانه ام باش
پیمایش کتاب