رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۶ : به زمان عشق بازی که روان به بی زمانم

به زمان عشق بازی که روان به بی زمانم
رسم آن چنان به جایی که ندانی و ندانم
به مقام روح یابم که به سرزمین دورم
به زبان روح پرسم به کدام آسمانم؟
پیمایش کتاب