رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۷ : درون سینه‌ام غوغادلی خاست

درون سینه‌ام غوغادلی خاست
که از مغرب به مشرق شعله آراست
درون آتشی می‌سوزم از عشق
 که آغازش نه اینجا و نه آنجاست
پیمایش کتاب