رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۹ : بر بال شهان چو خانه کردم

بر بال شهان چو خانه کردم
جان وقف ره شبانه کردم
خود باد شدم به بادشاهی
بر باد چو آشیانه کردم
پیمایش کتاب