رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵ : ای من نادیده کجای منی

ای من نادیده کجای منی
این قفس شیشه چرا نشکنی
این ره نارفته چه نقدی کنی
آه که غرق ظلمات تنی
پیمایش کتاب