رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۲ : به حقیقتی که هرگز نرسد به انتهایی

به حقیقتی که هرگز نرسد به انتهایی
روم آن چنان که هرگز نرسم به هیچ جایی
به کجا رسم درون عرصات بی‌نهایت
الفی که قامت اوست نرسد به هیچ یایی
پیمایش کتاب