رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۵ : طریق خامشان طی کن

طریق خامشان طی کن
سلوک حرف لرزان است
میان چشم‌های تو
طریقی سوی یزدان است
پیمایش کتاب