رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۶ : هلهله ی شادی ام

هلهله ی شادی ام
مژده ی آزادی ام
حاصل کوشش نی ام
آن چه مرا دادی ام
پیمایش کتاب