رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۷ : ظاهر رحمانیت باطن جادو گرفت

ظاهر رحمانیت باطن جادو گرفت
آن که به تلبیس دیو وهم فراسو گرفت
جمعیتی گم شدند، غاصب مردم شدند
تا که سفیر خدا بر شد و یابو گرفت
پیمایش کتاب