رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۹ : ای حضرت صد عالم! فرمانده ی هر دینی

ای حضرت صد عالم! فرمانده ی هر دینی
تو رهبر هر جانی، مجموع شرائینی
در فهم تو می میرند، یک نکته نمی گیرند
این که تو خداوندا فارغ ز هر آئینی
پیمایش کتاب