رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶ : من عشقم و در عالم جز یار نمی‌بینم

من عشقم و در عالم جز یار نمی‌بینم
این عقل پریشان جز دیوار نمی‌بینم
من می‌شکنم دیوار با چکّش روحانی
من روحم و انسان را در کار نمی‌بینم
پیمایش کتاب