رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۰ : جمجمه ی خواب را بشکنم و پر کشم

جمجمه ی خواب را بشکنم و پر کشم
قصّه ی این خفتگی، نیک به آخر کشم
انجمن قدسیان! راه گشایید، هان!
آمده ام تا نهان، روح به محضر کشم
پیمایش کتاب