رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۱ : آن شه خورشیدساز از دل ظلمت رسید

آن شه خورشیدساز از دل ظلمت رسید
عاقبت از راه شب مشعل غیرت رسید
سلطنت عقل را دوش بر آتش زدم
صبح شد و حضرت عشق به قدرت رسید
پیمایش کتاب