رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۲ : گمشده ی عالمم،‌از همه پیداترم

گمشده ی عالمم،‌از همه پیداترم
بی سر و بی دست و پای بر فلک نُه پرم
هر تن تنها شده که به طناب خداست
می خرمش از زمین،‌ می برم و می درم
پیمایش کتاب