رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۵ : ای خوش ِراه آب و گِل

 

ای خوش ِراه آب و گِل
هیچ میا به راه دل
خوش خوشکی چو پا کشی
ناخوشکی شوی خجل
پیمایش کتاب