رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۷ : ماه یکی ست هر زمان

ماه یکی ست هر زمان
ماه بجو عزیز جان
ماه بجو که آیدت
هم به برون و هم نهان
پیمایش کتاب