رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۸ : راه بجو که دور نیست

راه بجو که دور نیست
راه میان گور نیست
راه میان چشم هاست
در کتب قطور نیست
پیمایش کتاب