رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷ : عشق است و به جز عشق جهانی تو مجو

عشق است و به جز عشق جهانی تو مجو
جز عشق حیات جاودانی تو مجو
از حقّ چو مرا نام و نشانی پرسی
گویم که به جز عشق نشانی تو مجو
پیمایش کتاب