رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۱ : زمان آن که این آدم وفا از سگ بیاموزد

زمان آن که این آدم وفا از سگ بیاموزد
به وقت ناب خاموشی دهان خویش بردوزد
به وقت خشم چون باران مهار نفس خود باشد
چو آتش وقت بدگویی زبان خیره برسوزد
پیمایش کتاب