رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۲ : پشت درختان شب خواب تو را دیده دل

پشت درختان شب خواب تو را دیده دل
موسیقی دلکش نام تو بشنیده دل
نام تو بیگانه نیست، عشق تو افسانه نیست
عشق تو را قرن ها بی همه رقصیده دل
پیمایش کتاب