رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۴ : روزنه ای شد پدید، آه!‌ رهایی رسید

روزنه ای شد پدید، آه!‌ رهایی رسید
سال نو خورشید نو، وقت نو راه جدید
گرچه دل از صد نبرد سر به سلامت کشید
باد که مادام باد یاد هزاران شهید
پیمایش کتاب