رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۵ : نه این پیران که بینی اهل جان اند

نه این پیران که بینی اهل جان اند
نه این درویش رویان جز دکان اند
بیا بیرون دلا از بند ظاهر
که مردان خدا چون دیگران اند
پیمایش کتاب