رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۷ : ظاهر روحانی و باطن شیطان ببین

ظاهر روحانی و باطن شیطان ببین
لشکر اهریمنان باز به میدان ببین
ای عجبا هر چه خار واعظ اصلاح کار
بوته ی خاران کن و باغ بهاران ببین
پیمایش کتاب