رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۹ : دوش شدم معبد پنهان عشق

دوش شدم معبد پنهان عشق
محضر نورانی پیران عشق
دوست، میان دیدم و یاران به گرد
آه مرا! غرقه ی باران عشق
پیمایش کتاب