رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸ : تا نام مرا جویی من نام دگر گیرم

تا نام مرا جویی من نام دگر گیرم
تو صحّت جان خواهی من سوی خطر گیرم
تو زنده به آنی که از عقل اثر گیری
من زنده به آنم که از عشق خبر گیرم
پیمایش کتاب