رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۰ : هیچ فریاد تو ای خلق به جایی نرسد

هیچ فریاد تو ای خلق به جایی نرسد
تا که حقّ را بگذاری و بیداد کنی
جای بیگانه پرستیدن و خود تاخت زدن
وقت آنست دل و جان خود آزاد کنی
پیمایش کتاب