رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۲ : نی بر رضای آدمی من حرف زیبا می‌زنم

نی بر رضای آدمی من حرف زیبا می‌زنم
چون شاعران روزگار نی حرف بیجا می‌زنم
حرف حقست این بر زبان، خواهی بخوان خواهی نخوان
تیغی به دستم داده عشق کان بی‌محابا می‌زنم
پیمایش کتاب