رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۴ : گر با خدا همخانه ای از چرخ بالاتر روی

گر با خدا همخانه ای از چرخ بالاتر روی
با خود اگر همخانه ای بر چارپا چون خر روی
یا چون خران خربار بر یا با خدا در نار پر
بر خر خدا خواهی اگر تا آخرت منتر روی
پیمایش کتاب