رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۵ : در کوره شدم که راه بیرون دیدم

در کوره شدم که راه بیرون دیدم
هر گوشه دوصد هزار مجنون دیدم
جانها همه بی هوا به لیلا می رفت
دلها همه خاک و جامه ها خون دیدم
پیمایش کتاب