رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۶ : با همه بی رونقیم رونق نور خدام

با همه بی رونقیم رونق نور خدام
با همه تنهایی ام مجمع نور و صدام
با همه بیهوشی ام حرف مرا محرمست
بی سر و پایم ولی با شه جان پا به پام
پیمایش کتاب