رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۷ : ما بنده ی ماهیم و بس

ما بنده ی ماهیم و بس
تابنده ی شاهیم و بس
تا آن سوی هفت آسمان
با دوست همراهیم و بس
پیمایش کتاب