رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۸ : عشق مرا دوش برد معبد و جانم خرید

عشق مرا دوش برد معبد و جانم خرید
بر سر حرف شریف چرخ ز جانم کشید
وقت تماشا شد و دامن ما گرد گرد:
هق هق صد بوسعید، هلهل صد بایزید
پیمایش کتاب