رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۹ : سهم من از رنج این ماهم چه شد؟

سهم من از رنج این ماهم چه شد؟
رنج من، آن گنج من، آهم چه شد؟
گفته بودی آتشی نو می‌کنی
شعله‌های تازه بر کاهم چه شد؟
پیمایش کتاب