رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹۴ : عشقست چونان نسیم و گاهی طوفان

عشقست چونان نسیم و گاهی طوفان
هم درد تو را هدیه دهد هم درمان
چه هدیه تو را ببخشد و چه حرمان
عشقست دلیل هستی تو ای جان
پیمایش کتاب