رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹۶ : بنگر چونان فریاد من، در خاک من بر باد من

بنگر چونان فریاد من، در خاک من بر باد من
بیزار از این چرخ اصم، بر کافران بیداد من
شمشیر حقّ در پنجه ام،‌چرخان سوی تلبیس ها
خون خفته صد ابلیس ها، بر آسمان آزاد من
پیمایش کتاب