رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵ : چه صداست این نگارا که ز جان عشق برخاست

چه صداست این نگارا که ز جان عشق برخاست
چه صداست این خدایا ز کران عشق برخاست
چه گرفته ای دل من سوی خوابگاه تزویر
بشتاب سوی باده که اذان عشق برخاست
پیمایش کتاب