رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰ : همه در رهند و امّا چه کسی به راه باشد

همه در رهند و امّا چه کسی به راه باشد
چه دمی به جز دم عشق ز زبان ماه باشد
بنگر چه مفت و آسان سخن گزاف گویند
همه دم ز کُه زنند و تو بدان که کاه باشد
پیمایش کتاب